Ring 08-464 70 00 eller fyll i Intresseanmälan

Snabbt, Enkelt och Proffsigt!
Bekymmersfri service till Rätt priser!
 

Städhuset i Stockholm AB

Städhuset i Stockholm AB bildades under hösten 1988. Syftet var att vi ville något mera, något lite bättre, lite enklare, både för företaget och för våra uppdragsgivare. Ett nytt tänkande inom städbranschen helt enkelt.

Så föddes Städhuset i Stockholm AB med målsättningen att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det lilla företagets närhet och flexibilitet, med korta beslutsvägar.

Vi har sedan dess målmedvetet satsat på städuppdrag hos små som stora företag samt fastighetsägare och idag sysselsätter vi ca 160 personer. Under år 2014 räknar vi med en omsättning på ca 50 mkr

Städhuset inriktar sig på fyra olika områden: LokalvårdTeknisk förvaltningGrossistverksamhet och Kontorsservice men för Dig som potentiell uppdragsgivare tror vi att vår verksamhet bäst och mest kortfattat beskrivs under följande 3 rubriker:

 

Kvalitetssäkring och kvalitetsgaranti.

Städhuset är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet SS EN ISO 9001:2008

I ledningssystemet ingår rutiner och styrning för företagets dokumenthantering, ansvar och befogenheter, intern/extern kommunikation, resurser, utbildning, kvalitetsmål med strategi och uppföljning samt inköp. Vidare utför vår arbetsledning regelbundna dokumenterade kvalitetskontroller med tillhörande reklamationshantering. Kvalitetskontroller och driftjournaler fylls i löpande, info som du som kund kan få på mail eller fax hur du vill och hur ofta du vill.

Kvalitetsgarantin innebär att vi inte ifrågasätter en eventuell reklamation utan direkt krediterar städning som inte anses ha uppfyllt städinstruktionen.

Kvalificerad och motiverad personal. Arbetsmiljö.

Städhuset är certifierade enligt ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS 18001:2007 samt enligt AFS 2001:1.

Vår övertygelse är att man inte får 100 % nöjda kunder förrän man har 100 % nöjd personal. All vår personal är därför efter vedertagen provanställning fast anställd, har genomgått en grundutbildning inom företaget, ett slags ”körkort” för städare. Genom interninformation samt vidareutbildning hålls samtliga uppdaterade inom branschutvecklingen, läs gärna mer om vår personal policy. Certifieringen har hjälpt oss att bygga upp rutiner och processer för just arbetsmiljön, allt från kem, ergonomi och så klart vår interna utbildningsavdelning där målet är att 100% skall var pryl eller sry liknande utbildade. Medarbetarsamtal och löpande förbättringsförslag är andra otroligt viktiga delar i arbetsmiljön.

Miljösäkring med högsta miljöanpassning

Städhuset är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004

I dagens miljömedvetna samhälle är det en självklarhet att vi använder miljöklassade rengöringsmedel och väljer våra leverantörer efter deras miljöprogram. Vi letar också hela tiden efter nya och ännu mer miljösäkrande städmetoder. Miljöarbetet tar aldrig paus. Läs mer om miljöarbetet och miljöprogrammet.

Låt oss göra ”Dina lokalvårdsbekymmer till våra problem”. Att lösa dem på ett enkelt, miljövänligt och professionellt sätt.

Städhuset för en bekymmersfri service.

 

limo hire atlanta
 

Kundcitat

Testing

Johan
IW

  • Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
  • Byggnads
  • Fastighetsanställdas förbund
  • Safetrade
  • Hotell och Restaurang facket