Personal

Städhuset skall medvetet arbeta för att skapa trivsel engagemang och möjligheter för personlig utveckling.

Alla anställda skall medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker bl. a. genom personalmöten, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal samt vid olika typer av arbetsmiljökartläggningar. Skyddsombud finns utsedda och deras roll och funktion har tydliggjorts. Fortlöpande uppföljningar av arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan ledningen och skyddsombuden.

Städhuset jobbar också kontinuerligt med Jämställdheten allt enligt den jämställdhetsplan som finns. Uppföljning görs också löpande på ledningens genomgång, för att säkerställa att planen genomförs och följs.

Utbildning är också något som vi sätter mycket stort värde på. Från medarbetarens första dag hos oss till fortsatt vidareutbildning efter behov, önskemål och intresse. Alla anställda får grundutbildning och efter genomförd godkänd sådan också diplom.

Städhuset kan GARANTERA att det inte förekommer eller kommer att förekomma någon som helst sorts av svart arbete hos oss, all personal har arbetstillstånd och kan legitimera sig och visa att de jobbar hos oss.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs på sitt arbete.

Allt enligt vår certifiering OHSAS 18001:1999 och AFS 2001:1

Läs mer:

 

 

Kundcitat

Testing

Johan
IW

  • Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
  • Byggnads
  • Fastighetsanställdas förbund
  • Safetrade
  • Hotell och Restaurang facket